Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Face & Body Experience verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Face & Body Experience of om een andere reden persoonsgegevens aan Face & Body Experience verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Face & Body Experience, Caily Telleman, Spieringweg 979, 2136LL te Zwaanshoek. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55248756

De salon is bereikbaar via 06-23524434 of facebodyexperience@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Face & Body Experience en voor welk doel
 1. De volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, geboortedatum
  2. adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
  3. telefoonnummer, e-mailadres,
  4. Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier e) Voor – en na foto’s
 2. Face & Body Experience verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  2. je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Face & Body Experience.
  3. je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
  4. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels, voeten of wimpers worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Face & Body Experience gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van
Face & Body Experience Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen.

Face & Body Experience verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.
 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Face & Body Experience passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Face & Body Experience gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 1. Via de eigenaresse van Face & Body Experience kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Face & Body Experience zal
  je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Face & Body Experience je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Face & Body Experience via facebody of telefonisch via 06-23524434
6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.